Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen in de webshop van Adlife.

 

Ondernemingsgegevens

 

Adlife BV

Besloten vennootschap

Diestsesteenweg 178

3010 Kessel-Lo

België

Email: backoffice@adlife.be

Tel. nr.: 0456 38 02 88

Ondernemingsnummer: 0769799918

Rekeningnummer: BE83068941771815

BTW: BTW incl.

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van Adlife BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Diestsesteenweg 178, 3010 Kessel-Lo, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Adlife BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Adlife BV aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Adlife BV niet. Adlife BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via het e-mailadres backoffice@adlife.be.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Adlife BV. Adlife BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 

Artikel 4: Aankopen

 

Online

 

De klant kan het product online aankopen in de webshop van Adlife BV. Hiervoor gaat men naar de website https://adfysio.clubplanner.be/, waar men kan doorklikken naar de webshop van Adlife. Daar kiest men het product of de producten dat men wilt aankopen, waarna ze het kunnen aankopen met het eventuele gebruik van een kortingscode als er op dat moment een promo-actie lopende is, waarna er online kan betaald worden.

 

De klant heeft keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via Bancontact

via KBC/CBC-Betaalknop

via Belfius Pay

via overschrijving (Sepa)

 

Adlife BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

In Adfysio

 

De klant kan ook in de vestiging van Adfysio (Diestsesteenweg 178, 3010 Kessel-Lo) bepaalde producten aankopen. Dit gaat echter niet over alle producten die in de webshop van Adlife BV aangeboden worden maar over een geselecteerd aanbod.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Wanneer u goederen besteld hebt bij Adlife BV, ontvangt u binnen de 2 werkdagen een e-mail over wanneer u het pakje kan ophalen in Adfysio (Diestsesteenweg 178, 3010 Kessel-Lo).

 

Indien u graag wenst dat het pakje geleverd wordt, kan u na aankoop van de goederen een e-mail verzenden naar backoffice@adlife.be. Hier komt wel een verzendkost bij van €5. Voor bestellingen vanaf €50 is deze verzendmethode gratis. U ontvangt het pakje dan binnen de 5 à 7 werkdagen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.

 

Samengevat, tenzij we anders overeengekomen via e-mail na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u binnen de 2 werkdagen een e-mail over wanneer u het pakje kan ophalen in Adfysio (Diestsesteenweg 178, 3010 Kessel-Lo).

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Adlife BV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Adlife BV was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Adlife BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Adlife BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen bij Adlife BV.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Adlife BV, Diestsesteenweg 178, 3010 Kessel-Lo, tel nr. 0456 38 02 88, e-mail backoffice@adlife.be  via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Adlife BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Adlife BV, Diestesteenweg 178, 3010 Kessel-Lo. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De goederen mogen ook terug binnengebracht worden in Adfysio (Diestsesteenweg 178, 3010 Kessel-Lo). Het terug binnenbrengen van de goederen kan enkel op afspraak. Neem hiervoor contact op met ons via het e-mailadres backoffice@adlife.be.

Indien het teruggestuurde of teruggebrachte product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Adlife BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Adlife BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 8: Klantendienst

 

 

Met eventuele vragen of opmerkingen kan men steeds bij Adlife BV terecht via het e-mailadres backoffice@adlife.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 

Artikel 9: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Adlife BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Adlife BV, Diestsesteenweg 178 3010 Kessel-Lo, backoffice@adlife.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Adlife BV, Diestsesteenweg 178 3010 Kessel-Lo, backoffice@adlife.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Adlife BV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Adlife BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via backoffice@adlife.be.

 

Artikel 10: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Adlife BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Adlife BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

Klachten

 

Indien een artikel zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve gebreken vertoont bij de levering, moeten deze onmiddellijk gemeld worden aan Adlife BV.

 

Via e-mail naar backoffice@adlife.be licht de klant Adlife in van desbetreffende klacht.